Britaniyalı‌ ‌alimlər‌ ‌seksə‌ ‌əvəz‌ ‌tapdılarbackend

“Başlarına‌ ‌daş‌ ‌düşmüş”‌ ‌britaniyalı‌ ‌alimlər‌ ‌seksi‌ ‌nə‌ ‌ilə‌ ‌əvəz‌ ‌etmək‌ ‌olduğunu‌ ‌tapdıqlarını‌ ‌iddia‌ ‌edirlər.‌ ‌

Bu‌ ‌satqın‌ ‌tədqiqat‌ ‌“MyndPlay”‌ ‌adlı‌ ‌neyrokompüter‌ ‌intrefeysləri‌ ‌hazırlayan‌ ‌Britaniya‌ ‌şirkətinə‌ ‌aiddir.‌ ‌ ‌

Onların‌ ‌fikrincə,‌ ‌seksi‌ ‌şoppinqlə‌ ‌(alış-veriş)‌ ‌əvəz‌ ‌etmək‌ ‌olar.‌ ‌ ‌

Məlum‌ ‌olub‌ ‌ki,‌ ‌bütün‌ ‌bəşəriyyət‌ ‌iki‌ ‌qeyri-bərabər‌ ‌qrupa‌ ‌bölünür:‌ ‌“ilhamlanmış‌ ‌alıcılar”‌ ‌və‌ ‌“məcburi‌ ‌alıcılar”.‌ ‌

Birincilər‌ ‌alış-verişə‌ ‌bir‌ ‌bayram‌ ‌kimi‌ ‌baxır‌ ‌və‌ ‌hər‌ ‌yerdə,onları‌ ‌kütlədən‌ ‌fərqləndirəcək‌ ‌alış‌ ‌edə‌ ‌bilirlər.‌ ‌İkinciləri‌ ‌isə‌ ‌alış-verişə‌ ‌cırılmış‌ ‌son‌ ‌şalvar‌ ‌və‌ ‌ya‌ ‌sıradan‌ ‌çıxmış‌ ‌ayaqqabılar‌ ‌vadar‌ ‌edir.‌ ‌ ‌

Tədqiqatların‌ ‌nəticəsi‌ ‌onu‌ ‌göstərir‌ ‌ki,‌ ‌ilk‌ ‌qrupa‌ ‌daxil‌ ‌olan‌ ‌insanların‌ ‌84%‌ ‌şoppinqdən‌ ‌daha‌ ‌çox‌ ‌həzz‌ ‌alırlar‌ ‌nəinki‌ ‌seksdən.‌ ‌ ‌

İkinci‌ ‌qrupa‌ ‌aid‌ ‌olanlar‌ ‌isə‌ ‌artıq‌ ‌10‌ ‌dəqiqə‌ ‌alı-veriş‌ ‌etdikdən‌ ‌sonra‌ ‌fiziki‌ ‌və‌ ‌mənəvi‌ ‌yorğunluqdan‌ ‌şikayət‌ ‌ediblər.‌ ‌ ‌

Ümid‌ ‌edirik‌ ‌ki,‌ ‌sizin‌ ‌sevdiyiniz‌ ‌qız‌ ‌ikinci‌ ‌qrupa‌ ‌daxildir.‌ ‌Əks‌ ‌təqdirdə‌ ‌vay‌ ‌sənin‌ ‌halına.