Denizli Türkiyənin üç coğrafi bölgəsinin: Egey, Orta Anadolu və Aralıq dənizinin qovuşduğuyerdirbackend

Egey, İç Anadolu və Aralıq dənizi bölgələrinin qovşağındayerləşən Denizli bölgəsi coğrafi mövqeyi və təbii sərvətləri iləkeçmişdən bu günə bəşər sivilizasiyasının qədim mərkəzlərindənbirinə ev sahibliyi etmişdir. Bənzərsiz təbii və mədəni quruluşuilə bu şəhəri tanımaq üçün mütləq Denizliyə getməlisiniz!

Tarixlə təbiətin qovuşduğu şəhər

Ege, İç Anadolu və Aralıq dənizi bölgələrinin qovuşduğuDenizli coğrafi mövqeyi və təbii gözəllikləri ilə tarix boyu birçox prosesə şahidlik etmişdir. Hitit, Frigya, Lidiya, Roma vəBizansın inkişaf izlərini görə biləcəyiniz Denizli, UNESCO-nun Dünya Mədəni İrs Siyahısında yer alan Hierapolis Qədim Şəhəriilə dünya səviyyəsində tanınır. Lykos vadisinin münbittorpaqlarında yerləşən Denizli tarixi, arxeoloji, mədəni və təbiigözəllikləri baxımından zəngin potensiala malikdir.

Anadolu yarımadasının cənub-qərbində və Ege bölgəsinincənub-şərqində yerləşən Dənizli vilayəti qədim zamanlardarabitə və ticarət mərkəzi kimi istifadə edilmişdir. Colossae, Tripolis, Laodicea, Herakleia, Attuda kimi bir çox qədimşəhərlər, başda təbii və mədəni irs dəyəri ilə UNESCO-nun Dünya Mədəni İrs Siyahısına daxil olan Hierapolis QədimŞəhəri və İzmir-Efes yolu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, çünki o, müqəddəs ziyarət yolu olan Denizlidə yerləşir və İncildə adıkeçən 7 kilsədən biri olan Laodikiya kilsəsinə ev sahibliyi edir.

Əhəmiyyətli qədim yaşayış məskənlərindən biri olan Lykos(Çuruksu) Vadisində yerləşən Denizli ağ və qırmızı travertenləri, şəfalı termal suları, zəngin fauna və florası, yaşıl təbiəti, ekologiyası, turizm imkanları, mətbəx mədəniyyəti və bənzərsizəl işləri ilə əhəmiyyətli cazibə mərkəzi kimi diqqət çəkir. Təbiihovuzların şəfa axtaran turistlərin tez-tez getdiyi məkanaçevrilməsi bölgədəki otellərin demək olar ki, fasiləsiz fəaliyyətgöstərməsindən də aydın görünür. Zəvvarlar təbii hovuzagirmədən buranı tərk etmirlər.