HEMREYLİK GÜNÜ KUTLU OLSUNbackend

31 Aralık Dünya Azerbaycanlıların Hemreylik (Dayanışma) Günü, Azerbaycan Türklerinin sembolik olarak birlik, beraberlik duygu ve düşüncesi ile bayram olarak kutlanır.
Azerbaycan Türkleri binlerce yıl Azerbaycan’ da yaşayarak dünya kültürüne büyük destek vermişlerdir. Savaşlar, inkılâplar, dış baskılar, dünyada olan ayrı ayrı sosyal ve siyasi prosesler sonucunda, 18. Asrın sonu, 19. Asrın başlarında İran ve Rusya arasında Azerbaycan toprakları uğrunda savaşlar olur. Sonuçta, 1828’ de Rusya ve İran’ın yaptıkları Türkmençay anlaşmasına göre Azerbaycan Güney ve Kuzey Azerbaycan olarak ikiye parçalanır. Güney Azerbaycan İran’ın işgali, Kuzey Azerbaycan ise Rusya’nın işgali altına girer. Azerbaycan Türklerinin bir kısmı yurtlarından kovulmuş, sürgün edilmişler, birbirinden ayrı kalmışlardır. Bu nedenle Azerbaycanlılar kendi topraklarından bütün Dünyaya yayılmışlardır.
Azerbaycan halkını birbirinden ayıran sınırlar Aras Nehridir. Bu nehrin her iki tarafı dikenli tellerle sarılmıştır. Parçalanmış Azerbaycan Türklerini birbirlerinden ayrı tutmak ve gelecek nesillere kardeşliklerini unutturmak için İran’da Azerbaycan Türklerine Azerbaycan Türkü demek yasaklanmış, Türk denilmesine izin verilmiştir. Azerbaycan’ da ise tersine Türk demek yasaklanmış ve Azerbaycanlı ismi verilmiştir. Sovyetler Birliği zamanında ise Türk kelimesini söyleyen insanlara ya Panturanist ya da Panturancı diyerek kurşuna dizip öldürmekteydiler. Bu nedenle yıllarca Azerbaycan halkından gerçekleri, Kuzey ve Güney de yaşayan insanların kardeş olduklarını gizlemekteydiler.
Azerbaycan’ın özgürlük mücadelesini veren insanlar evde gizli toplantılar yaptıktan sonra piyano başına geçip Laçın şarkısını çalıp, söylerlerdi. Neden? Çünkü oradaki sözler “Aras’ı ayırdılar kum ile doldurdular, ben senden ayrılmazdım zor ile ayırdılar, ay Laçın, ay Laçın, men sana kurban Laçın” bir milletin parçalanma faciasını anlatmaktadır. Önceleri Laçın şarkısı bu sözlerle okunurdu, sonraları Moskova ve onların uşakları tarafından Laçın şarkısından bu sözler silindi.
Azerbaycan’ın şu andaki nüfusu on milyon civarındadır. Bölünmüşlük nedeniyle de İran’da otuz milyon Azerbaycan Türkü yaşamaktadır. Ayrıca on milyon civarında da değişik ülkelerde yaşamaktalar.
Azerbaycan’da herkesin öncelikli beklentisi Karabağ ve işgal altındaki toprakları geri almaktır. Güçlü ve son derece modern araç ve gereçlerle donatılmış Azerbaycan Ordusu topraklarını geri alacak güçtedir.
Bu nedenledir ki Azerbaycan güçlü bir Diaspora oluşturma mecburiyetindedir. Bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmamalıdır. Diasporadaki başarı ise ben değil, biz diyen kolektif bir anlayışı ve ortak aklı zorunlu kılmaktadır.
Diaspora faaliyetlerinde çok önemli duruma geldi. Daha fazla güçlü olmak üzere sürekli bir çalışma içindedir.
Birlik ve beraberliği üst noktalara taşımak için 31 Aralık tarihi HEMREYLİK GÜNÜ olarak kabul edilmiştir.
Bu birlik ve beraberliği bir bayram günü olarak kabul edip değişik şekilde kutlama yapılmaktadır. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı İlham Aliyev iki yıl önceki ulusa sesleniş amaçlı bir genelgesinde Türkiye’nin Kocaeli Şehrinde “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vermiş olduğu Sekapark’taki Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi’nin açılışından övgü ile söz edip emeği geçenleri içtenlikle kutlamıştı..”
Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun her Azerbaycanlı 31 Aralık Hemreylik Günü olarak birlik beraberlik içerisinde bir araya gelip çeşitli duygusal konuşmalar yapılarak eğlenceli bir şekilde kutlamaktadırlar. Türkiye’ de de Azerbaycan Federasyonuna bağlı illerde çeşitli etkinliklerle anmakta ve kutlamaktalar. Bende Azerbaycanlı kardeşlerimizin Hemreylik Gününü İçtenlikle kutluyor ve başarı diliyorum.
Ayrıca yeni yılın bütün insanlara sağlık, mutluluk, başarılar getirmesini dileyerek barıştan, dostluktan ve kardeşlikten yana nice yıllar diliyorum.