“İnvest-Az”ın əməliyyat mənfəəti 40 faizdən çox azalıb – HESABATbackend

“İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti”nin (qısaca – İnvest-Az) əlində olan aktivlərin faiz gəlirliyi (ROA) 2,73 faiz azalıb.

“Yeni Gundem” Kommersant.az-a istinadən xəbər verir ki, şirkətin cəmi cari aktivlərində də azalma var. Belə ki, “İnvest-Az”ın əsas göstəricilərində ciddi azalmalar müşahidə olunub. Şirkətin açıqladığı 2022-ci ilin sonuna olan hesabatına görə, “İnvest-Az”ın cəmi cari aktivləri 2021-ci ilin sonu ilə müqayisədə 3 milyon 639 min manat və ya 27,54 faiz azalaraq 9 milyon 520 min manata düşüb. Bu azalmanın səbəbi isə şirkətin pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin 1 il ərzində 129 min manat və ya 1,34 faiz azalaraq 9 milyon 464 min manata, digər aktivləri isə 3 milyon 510 min manat və ya 98,40 faiz azalaraq 56 min manata enməsidir.

Şirkətin əsas vəsaitləri 8 milyon 25 min manat artaraq 8 milyon 310 min manata yüksəlib. Bundan başqa “İnvest-Az”ın qeyri-maddi aktivləri 275 manat azalaraq 828 manata, təsisçilərlə hesablaşmalar 135 min manat azlaraq min manata düşüb. Şirkətin təxirə salınmış mənfəət vergisi isə 11 min manat azalaraq 23 min manatadək azalıb. Nəticədə şirkətin cəmi uzun müddətli aktivləri 16 milyon 392 min manat artaraq 17 milyon 730 manata enib. Buna görə də “İnvest-Az”ın cəmi aktivləri 1 il ərzində 12 milyon 753 min manat və ya 87,96 faiz artaraq 27 milyon 251 min manata bərabərləşib.

XƏRCLƏRİ GƏLİRLƏRİNDƏN 60,39 FAİZ ÇOX ARTIB

“İnvest-Az”ın marja ticarətindən xalis gəliri 1 il ərzində 926 min manat və ya 24,73 faiz artaraq 4 milyon 672 min manata yüksəlib. Broker və digər komissiya gəlirləri 62 min manat və ya 20,5 faiz azalaraq 242 min manata düşüb. Şirkətin tədris xidmətlər üzrə gəlirləri isə 8 min manat və ya 47,14 faiz artaraq 27 min manata yüksəlib. Şirkətin divident gəlirləri isə 297 manat azalaraq 17 min manata enib. Nəticədə “İnvest-Az”ın cəmi gəlirləri 872 min manat və ya 21,35 faiz artaraq 4 milyon 960 min manata yüksəlib.

Şirkətin xərcləri gəlirinə görə daha çox artıb. Belə ki, inzibati və digər əməliyyat xərcləri 1 milyon 189 min manat və ya 52 faiz artaraq 3 milyon 473 min manata çatıb. Şirkətin haqq və komissiya xərcləri 15 min manat və ya 5,92 faiz azalaraq 247 min manata enib. “İnvest-Az”ın faiz xərcləri isə 271 min manat və ya 2 dəfədən çox artaraq 387 min manata yüksəlib. Buna görə də şirkətin cəmi xərcləri 1 milyon 445 min manat və ya 54,27 faiz artaraq 4 milyon 108 min manata bərabərləşib.

ƏMƏLİYYAT MƏNFƏƏTİ 40,16 FAİZ AZALIB

“İnvest-Az”ın gəlirləri 4 milyon 960 min manat, xərcləri isə 4 milyon 108 min manat olduğuna görə əməliyyat mənfəəti 851 min manat olub. Bu isə 2021-ci ilin sonu ilə müqayisədə 572 min manat azdır.

Mənfəət vergisini 127 min manat artıraraq 441 min manata yüksəldən şirkət il ərzində xalis mənfəətini 1 milyon 589 min manata yüksəldib. Amma buna baxmayaraq “İnvest-Az” əlində olan aktivlərin faiz gəlirliyini (ROA) faiz nisbətilə 68,10 faiz azaldıb. Belə ki, 2022-ci ilin sonunda 5,83 faiz olan ROA göstəricisi 2021-ci ilin sonunda 8,56 faiz olub.

“İnvest-Az”ın kapitalından istifadəsi (ROE) 1,18 faiz artaraq 33,51 faiz olub.

İnvest-Az 2022-ci il 2021-ci il Fərq
Pul vəsaitləri 9.464,027 9.593,044 -129,017
Digər aktivlər 56,867 3.567,296 -3.510,429
Cəmi cari aktivlər 9.520,894 13.160,340 -3.639,446
Əsas vəsaitlər 8.310,068 284,524 8.025,544
Qeyri-maddi aktivlər 828 1,103 -275
İstifadə hüququ olan aktivlər 8.491,218 x
Təsisçilərlə hesablaşmalar 554,350 689,738 -135.388
İnvestisiya qiymətli kağızları 288,600 288,600 0
Asılı müəssisələrə investisayalar 62,000 62,000 0
Təxirə salınmış mənfəət vergisi 23,078 11,248 11,830
Cəmi uzun müddətli aktivlər 17.730,142 1.337,213 16.392,929
Cəmi aktivlər 27.251,036 14.497,553 12.753.483
Cəmi kapital 4.741,605 3.842,106 899,499
Marja ticarətindən xalis gəlir 4.672,355 3.745,693 926,662
Broker və digər komissiya gəlirləri 242,179 304,623 -62,444
Tədris xidmətləri üzrə gəlirlər 27,906 18,965 8,941
Divident gəliri 17,961 18,178 -217
Cəmi gəlirlər 4.960,401 4.087,459 872,942
Haqq və komissiya xərcləri 247,379 262,954 -15.575
İnzibati və digər əməliyyat xərcləri 3.473,938 2.284,872 1.189,066
Faiz xərcləri 387,147 115,299 271,848
Cəmi xərclər 4.108,464 2.663,125 1.445,339
Əməliyyat üzrə mənfəət 851,937 1.424,334 -572,397
Mənfəət vergisi 441,229 314,210 127,019
İl üzrə xalis mənfəət 1.589,237 1.242,368 346,869
ROA 5.83% 8.56% -2,73%
ROE 33,51 32,33 1.18