Qəhrəman Azərbaycan övladlarıbackend

Azərbaycan xalqı hər zaman cəsur ,öz vətənpərvərliyiilə seçilən xalq olub.Əsirlər boyu tarixdə iz buraxıb.1941-1945 ci il baş vermiş Böyük Vətənmüharibəsində Azərbaycan da öz sözünü Azərbaycanxalqı sadəcə ön cəbhədə deyil, həmçinin arxacəbhədə öz sözünü demişdir.Qısa müddətdərespublikada 87 qırıcı batalyon, 1124 özünümüdafiədəstəsi yaradılmışdı. 1941–1945-ci illərdə qadın kişidən ibarət olmaqla 700 mindən çox insanımız cəbhəyə  yollanmışdır.Muharibədə iştirak edənvətəndaşlarimizdan 130 nəfəri Sovet İttifaqıQəhrəmanı adına layiq görülmüş, 30 nəfəriŞöhrətordeninin hər üç dərəcəsi ilə təltif edilmişdir. Azərbaycandan olan 170 min əsgər zabit SSRİ-ninmüxtəlif orden medalları ilə təltif olunmuşdur. İki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi Aslanov, Sovetİttifaqı Qəhrəmanları İsrafil Məmmədov, Aslan Vəzirov, Adil Quliyev, Ziya Bünyadov, GərayƏsədov, Məlik Məhərrəmov, Mehdi Hüseynzadə, generallar Mahmud Əbilov, Akim Abbasov, TərlanƏliyarbəyov, Hacıbaba Zeynalov bir çox başqalarıöz şücaətləri ilə xalqımızın tarixinə yeni səhifələryazmışlar.Arxa cəbhədə isə neftimiz çox böyük rol oynadı şüphəsiz ki qalibiyyətde çox böyük rol oynadı.Neftçilərimizin fədakar əməyi nəticəsindəAzərbaycanın tarixində ən çox, 23,5 millyon ton neft istehsal olundu ki, bu da SSRİ- istehsal olunan neftin 71,4%-ni təşkil edirdi. Ümumiyyətlə müharibəillərində Azərbaycan neftçiləri ölkəyə 75 milliyon ton neft, 22 milliyon ton benzin başqa neft məhsullarıvermişlər. Qətiyyətlə demək olar ki, Bakı nefti faşizm üzərində qələbə qazanılmasında əsasgöstəricilərdən biri oldu.Bu müharibə bütün dünyaya  çox böyük itkilər bahasına başa gəldi.Təxminihesablamalar görə 50 milyon adam həlak olmuşdu. Milyonlarla insan yaralanmış, şikəst olmuş, itkin düşmüş, əsir düşərgələrində işgəncə zülmlərəməruz qalmışdır. Minlərlə şəhər, kənd, qəsəbəxarabazarlığa çevrilmişdir. Bir daha belə dəhşətlimüharibəyə yol verməmək üçün bütün dünya öz qüvvələrini səfərbər etmişdir.9 mayQələbə günü dövlətimiz tərəfindən təntənəli surətdə qeyd olunur. Bu gün öz həyatımıza görə borclu olduğumuz, dünyanımızın xilası naminə öz canlarını fəda edənvətəndaşlarımız qarşında baş əyirik.

Xəlilova Sərvinaz-Azərbayacan Dövlət Pedaqoji Universiteti.