Təbiətlə tarixin möhtəşəm vəhdəti, pəhləvanlardiyarı – Aydınbackend

Mülayim iqlimi və münbit torpağı ilə “Mədəniyyətlər Vadisi” adlandırılan Böyük Menderes hövzəsi tarixin hər dövründəsürətli mədəni inkişafın şahidi olmuşdur. Bu mədəni inkişaf prosesində Aydının mühüm yeri var. Şəhərdə tapılan keramikatapıntılarına əsasən, yaşayış yeri e.ə. 4500-cü ilə aiddir. Aydınlabağlı ilk tarixi məlumatlara Het mənbələrində rast gəlməkmümkündür.

Aydın müasir şəhər olsa da, mədəni və təbii sərvətləri iləmuzeylə müqayisə oluna bilər. Yerləşdiyi yerə görə tarix boyubir çox sivilizasiyaya ev sahibliyi etmiş və keçmişdən günümüzəqədər qədim zamanların izlərini görə biləcəyiniz əhəmiyyətliturizm şəhərlərindən biridir. Möhtəşəm təbiəti və dənizi iləmədəni və arxeoloji dəyərləri birləşdirən Aydın Ege Bölgəsiningörməli olduğunuz unikal turizm şəhərlərindən biridir.

Kuşadası

Adını limanın girişindəki Güvercin adasından alan bölgəTürkiyənin əhəmiyyətli turizm mərkəzlərindən biridir. Aydından71 km uzaqlıqda yerləşən şəhər Efes, Bibi Meryem, Milet, Didim, Pamukkale, Marmaris və Bodrum kimi əhəmiyyətliturizm bölgələrinin mərkəzindədir. Təbiətlə əhatə olunmuşmarinası, çoxsaylı çimərlikləri, düşərgə sahələri və əyləncəməkanları ilə rəngarəng və canlı tətil təcrübəsi təqdim edir.

Güvercinada qalası

Kuşadasına adını verən Güvercin adasındakı qala təbii təpəninüzərində daş və kərpic məmulatlarından tikilib və limanıqoruyan Kuşadası körfəzinin kənarında yerləşir. Tarixin məşhursəyyahlarından olan Əziz Çələbi 1671-ci ildə Kuşadasınagedərək “Səyahət” adlı kitabında Güverjina qalasını hər il 100 min quşun ziyarət etdiyini və buranın sehrli bir ada olduğunuyazmışdır.

Afrodizyalar

UNESCO-nun dünya irsi siyahısında olan bu qədim şəhər, ilk Roma imperatoru Augustusun “Anadoluda ən sevdiyim şəhər” olaraq xarakterizə etdiyi şəhərdir. Mərmər mədənlərinə yaxınolduğuna görə şəhərin demək olar ki, hamısı mərmərdəndir vəşəhər heykəltəraşlıq istehsalı mərkəzinə çevrilib. Təbiətləharmoniyada inşa edilən şəhər mərkəzi ictimai binaları, Afroditaməbədi, hovuzlu aqorası, teatrı və yaxşı qorunub saxlanmış vəbu gün də istifadə oluna bilən 35.000 nəfər tutumlu stadionu iləturistlərə arxeoloji “ziyafət” təqdim edir.

Alabanda qədim şəhəri

Alabanda adının kariya dilindəki Ala (at) və banda (yarış) sözlərindən əmələ gəldiyi düşünülür. Bizans tarixçisi Stefanosagörə şəhərin adı Alabanda Kral Karın oğlu Alabandos at yarışında qalib gəldiyi üçün qoyulmuşdur.

Təmiz suları olan mavi bayraqlı çimərliklər

Dəniz turizmi Aydın, Kuşadası və Didim bölgələrində 148 kilometrlik sahil xətti, mavi dənizi və Mavi Bayraq sertifikatlıçimərlikləri, körfəzləri ilə üç mövsüm canlılığını davam etdirir. Aydında yerli və xarici turistlərin diqqətini çəkən Piqale, Güzelçamlı, Yavansu və Aslanburnu çimərlikləri, Güvercinada, Altınkum, Akbük və Tavşanburnu kimi ümumilikdə 35 çimərlikvar.

Arpaz qalası

Nazilli bölgəsində yerləşən qala 18-ci əsrə aid Osmanlıquruluşudur. Bəzi mənbələrdə bu yerin adı Arpaz qalası kimi dəçəkilir. 19-cu əsrin əvvəllərində Akçaya qədər əkinçiliksahələrini əhatə edən böyük bir fermanın sahibi Arpaz Bəylərtərəfindən tikilmişdir. Lakin 17-18-ci əsrlərə aid Osmanlıxarabalıqlarının olması bu tikilinin daha əvvəl tikildiyini vəsonradan təmir edildiyini deməyə əsas verir. Arpaz qalasıkeşikçi sarayı, gözətçi qalası, anbarı, tövlələri və yardımçıtikililəri ilə kiçik bir qalaya bənzəyir.