Vitse-prezident də istefa verdibackend
Peruda prezident vәzifәsini icra edәn vitse-prezident Mersedes Araoz istefa verib.
“Yeni Gundem” xәbәr verir ki, M.Araoz qәrarını erkәn seçimlәri tez zamanda reallaşdırmaq istәyi ilә әlaqәlәndirib.
Qeyd edәk ki, Peru prezidenti Martin Vizkarra ötәn gün parlamenti buraxmış vә parlament sәdrinin sәlahiyyәtlәrini әlindәn almışdı. Parlament üzvlәri isә әks addım ataraq prezidenti bir il müddәtinә hakimiyyәtdәn kәnarlaşdırmaq barәdә qәrar qәbul etmişdi.
Ölkәdә 26 oktyabrda növbәdәnkәnar seçkilәrin keçirilmәsi gözlәnilir.