Yüksək etimadbackend

Yeni Azərbaycan Partiyasının VII qurultayı yeni vəzifələrin müəyyən edilməsi və partiya fəaliyyətində mühüm qərarların qəbulu ilə əlamətdar oldu. Qurultay bir daha təsdiq etdi ki, YAP Azərbaycan xalqının alternativsiz siyasi etimad ünvanıdır.

YAP-ın yarandığı vaxtdan cəmiyyətin lokomotiv siyasi qüvvəsi kimi çıxış etməsinin əsasında, ilk növbədə, xarizmatik lider amili dayanır. Ona görə YAP-ın müvəffəqiyyətini, ilk növbədə, əbədiyaşar liderimiz Heydər Əliyevin bizlərə ərməğan qoyduğu zəngin siyasi irsində axtarmaq lazımdır. Bu baxımdan YAP-ın bəzən “Heydər Əliyev partiyası” adlandırılması da obyektiv qanunauyğunluqlara əsaslanır və partiyanın uğurlarında lider amilinin rolunu dolğun şəkildə təcəssüm etdirir. Beləliklə, güclü lideri, mükəmməl proqramı, təkmil siyasi platforması, qətiyyətli mövqeyi sayəsində, digər tərəfdən, azərbaycançılıq və dövlətçilik mövqeyində durduğu üçün bu gün öz sıralarında 760 mindən artıq üzvü birləşdirən əsl ümumxalq partiyasına çevrilib.

YAP-ın altıncı qurultayında cənab İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyi irəli sürülmüşdü. Aprel ayında keçirilən seçkilərdə qalib gələn İlham Əliyevin keçirdiyi yeni islahatlar uğurlu nəticələr verməkdədir. Bu islahatların ölkəmizdə çox böyük yüksəlişə, yeniliklərə gətirib çıxarması müasir Azərbaycanın tarixi reallıqlarıdır. Xüsusən əhalinin rifahının yüksəldilməsi, bütövlükdə respublikamızın simasının müasirləşdirilməsi və yeniləşdirilməsi də daxil olmaqla çox böyük nailiyyətlər əldə edilib. Azərbaycan ictimaiyyəti bununla qürur duyur və buna görə də Prezident İlham Əliyevin siyasəti ətrafında sıx səfərbərdir. Bütün bunların sayəsində Azərbaycan vətəndaşları hər zaman iqtidar partiyası olan YAP-a güvənirlər.

Bütün bunlar göstərir ki, İlham Əliyevin elan etdiyi prioritetlər ötən müddətdə uğurla reallaşıb. Bu dövrün ən böyük hadisəsi isə Vətən müharibəsində qazanılan Qələbə oldu. 44 gün davam edən savaşda İlham Əliyev ölkə rəhbəri, Ali Baş Komandan kimi öz missiyasını böyük qəhrəmanlıqla, qətiyyətlə, rəşadətlə yerinə yetirdi. 30 ilə yaxın idi ki, torpaqlarımızı işğal altında saxlayan işğalçı Ermənistanın qüvvələri müzəffər ordumuz tərəfindən darmadağın edildi, torpaqlarımızdan qovuldu. İndi bölgədə qürurla söz açdığımız yeni reallıqlar yaranıb. Bu reallıqların ən mühümü təbii ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi mövqelərini daha da möhkəmləndirməsidir.

Beləliklə, son dövrlərin belə möhtəşəm uğurlarından sonra YAP-ın VII qurultayının keçirilməsi labüd idi. Əvvəlki qurultaylar kimi YAP-ın son qurultayına da cəmiyyətin diqqət və marağı olduqca böyük idi.

VII qurultay mühüm qərarların qəbulu ilə əlamətdar oldu. Belə qərarlardan biri yeni idarəçilik mexanizminin yaradılması oldu. Hesab edirəm ki, yeni tərkibdə formalaşdırılan idarə heyəti partiyanın idarəçiliyinin daha da təkmilləşdirilməsi baxımından olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. O cümlədən, yeni nizamnamənin qəbulu daha çevik partiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə imkan yaradır.

Qəbul olunan qərarlardan biri də YAP Veteranlar Şurasının yaradılması oldu. 31 ildir fəaliyyət göstərən YAP gənc siyasi təşkilatdır. Bu gün YAP-ın sıralarında həm partiyaya, həm də dövlətçiliyə layiqincə xidmətlər göstərən veteranlar birləşib. Bu baxımdan partiyanın tərkibində yeni bir strukturun, Veteranlar Şurasının yaradılması aktuallıq kəsb edir. Veteranlar Şurasında mənim də təmsil olunmağım partiya fəaliyyətimdə yeni səhifə açır.

Proqram xarakterli geniş nitqində Prezident, YAP sədri İlham Əliyev Azərbaycan dövlətinin keçdiyi tarixi yolu və bu yolda YAP-ın xidmətlərini geniş təhlil etdi. Eyni zamanda qarşıya yeni vəzifələr qoydu. Təbii ki, yeni reallıqlardan irəli gələrək Veteranlar Şurasının üzvlərinin də üzərinə mühüm vəzifələr düşür. Cənab İlham Əliyevin də veteranlardan gözləntiləri böyükdür. “Mən onlardan da xahiş edirəm ki, onlar da çox fəal olsunlar, bölgələrdə olsunlar, gənc nəslin nümayəndələri ilə görüşsünlər. Ölkə haqqında həqiqətləri gənc nəsil bilmir, hansı ki, 1991-1992-ci illəri görməyiblər. Bu haqda məlumat verilməlidir ki, onlar bilsinlər, biz nəyin bahasına bugünkü reallıqları əldə etmişik. Vətən müharibəsi ilə bağlı, postmüharibə dövrü ilə bağlı məlumatlar verilməli, bütün bunlar izah edilməlidir”, – deyə dövlət başçısı bildirdi.

Zamanın tələbi ilə yaranan və ümumxalq partiyasına çevrilən YAP  hakimiyyətin siyasi istinadgahı kimi bundan sonra da fəaliyyətini uğurla həyata keçirəcək. Hər zaman olduğu kimi, Ulu Öndər Heydər Əliyevin ideyalarının və Prezident İlham Əliyevin siyasi kursunun uğurla həyata keçirilməsində layiqincə iştirak edəcək.

1992-ci il noyabrın 21-də Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis qurultayı keçirilmiş və  Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev yekdilliklə təşkilata sədr seçilmişdir

Bütün ömrünü xalqının nicatına həsr edən, ağlı, zəkası ilə onun  gələcəyə gedən yoluna işıq salan, hələ sağlığında  hər bir azərbaycanlının qəlbində özünə əbədi abidə ucaldan ulu öndər  Heydər Əliyevin ideyaları bugünkü Azərbaycanın müstəqilliyində, zəfərində yaşayır. Ümummilli liderin canından çox sevdiyi  Vətəni, xalqı, milləti qarşısındakı ölçüyəgəlməz xidmətləri əsrlər keçsə belə öz mahiyyətini, dəyərini itirməyəcək, ulu öndərin uzaqgörən siyasəti sayəsində əldə olunan uğurlar Azərbaycanı işıqlı sabahlara çıxaracaq, xalqımızın xoşbəxt gələcəyini təmin edəcək.

Azərbaycan xalqının XX əsrdə yetişdirdiyi ən böyük şəxsiyyət olan ulu öndər Heydər Əliyevin banisi olduğu Yeni Azərbaycan Partiyası məhz belə bir tarixi dövrdə yarandı. Belə ki, 16 oktyabr 1992-ci ildə 91 nəfərdən ibarət bir  qrup ziyalı   Heydər Əliyevə  müraciət edərək onu siyasi mübarizədə lider olaraq gördüklərini və onun ətrafında birləşdiklərini bildirmişlər. Azərbaycanın çətin anında ümummilli liderimizin ətrafında sıx birləşməyə, onun dərin zəkasının köməyi ilə xalqı, yenicə müstəqillik qazanmış dövləti bu fəlakətdən xilas etməyə çalışan Azərbaycan ziyalıları Heydər Əliyevin xalq üçün nə qədər gərəkli  olduğunu çox yaxşı bilirdilər. Bu səbəbdən də mütərəqqi fikirli ziyalılar 1992-ci ilin iyun ayında yeni siyasi mübarizə yolu ilə ümummilli liderimizin rəhbərliyi altında yeni partiya yaratmaq qərarına gələrək ona  müraciət etmişdilər: “Dövlət quruculuğundakı çoxillik təcrübənizə əsaslanaraq, Siz qısa müddətdə Azərbaycanda geniş xalq kütlələrini özündə birləşdirə biləcək böyük, güclü, nüfuzlu və işlək partiya yarada bilərsiniz. Öz adımızdan və on minlərlə respublika vətəndaşı adından Sizdən xahiş edirik ki, təşəkkül tapan Yeni Azərbaycan Partiyasına rəhbərlik etməyə razılıq verəsiniz. Azərbaycan Sizin sözünüzü və qəti qərarınızı gözləyir”. Müraciəti imzalayanlar yaxşı bilirdilər ki,  yeni müstəqillik qazanmış ölkəni düşdüyü ağır və dözülməz vəziyyətdən çıxarmağa qadir yeganə şəxsiyyət məhz Heydər Əliyevdir.  Azərbaycan xalqının iztirablarını, ölkənin iflasa və məhvə sürüklənməsi təhlükəsini, Azərbaycan ziyalılarının ürək ağrısı və nigarançılığını, həmçinin bununla bağlı bir qrup görkəmli ziyalının müraciətini nəzərə alan ümummilli liderimiz Heydər Əliyev onlara 24 oktyabr 1992-ci il tarixli cavab məktubunda Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasına və ona rəhbərlik etməyə razılıq verdi. O, yaranmış vəziyyətdən çıxış yollarını da böyük müdriklik və uzaqgörənliklə göstərirdi: “Güman edirəm ki,  müstəqil Azərbaycan dövlətinin gələcək həyatının və fəaliyyətinin əsasını təşkil edən demokratiya və siyasi plüralizm şəraitində Sizin müraciətinizdə göstərilən Yeni Azərbaycan siyasi partiyasının yaradılması obyektiv zərurətdən doğulur.  Belə partiya Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edərək yeni müstəqil Azərbaycan dövlətinin möhkəmləndirilməsində və inkişafında tarixi rol oynaya bilər. Əgər belə partiya yaradılarsa, onun fəaliyyətində iştirak etməyə hazıram”.

Beləliklə, “91-lər”in müraciəti əsasında 1992-ci il noyabrın 21-də müstəqil Azərbaycanın çağdaş dövlətçilik tarixində yeni səhifə açan əlamətdar hadisə baş verdi. Naxçıvanda 550-yə  yaxın nümayəndənin iştirakı ilə Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis qurultayı keçirildi və  Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev yekdilliklə təşkilata sədr seçildi.  Müstəqilliyə yenicə qovuşmuş Azərbaycanda milli mənafe və dövlətçilik maraqlarının təmsilçisi olmaq kimi müqəddəs amalı özünün siyasi idealı, əsas strateji xətti seçən  YAP-ın yaranma tarixi, o illərdə mövcud olmuş ideoloji-siyasi durumun doğurduğu zərurətdən irəli gəlirdi.

Tarixin xalqımızı daha bir sınağa çəkdiyi  vaxtda, müstəqilliyimizin bərpasının ilk illərində – 1992-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş Yeni Azərbaycan Partiyası yarandığı ilk gündən Azərbaycan xalqının, dövlətinin mənafeyindən çıxış etmiş, var qüvvəsi ilə dövlətimizin müstəqilliyinin qorunması, möhkəmləndirilməsi, dövlətçiliyimizin qüdrətlənməsi üçün qətiyyətli mübarizə aparmışdır. Bu gün ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynayan   Yeni Azərbaycan Partiyası ulu öndər Heydər Əliyev ideyalarını yaşadaraq xalqımıza sədaqətlə xidmət edərək dünyəvi, demokratik, hüquqi dövlət olan  müstəqil Azərbaycanın inkişafı yolunda uğurla addımlayır.

2003-10-1-ci illərdə dövlət lideri Heydər əliyev Azərbaycan xalqına müraciətində həm İlham əliyevin, həm də Xalq Partiyasının əhəmiyyətini qeyd etdi və göstərdi ki, İlham əliyev və “Yeni Azərbaycan” Partiyası xalq üçün ən uyğun seçim idi. Həmin ilin 10-da prezident seçkilərində iştirak edən cənab İlham əliyevin qələbəsi də Heydər əliyevin siyasi kursunun layiqli davamçısı kimi Milli Məclisin qalibi oldu. Ümumiyyətlə, İlham əliyevin rəhbərliyi ilə son 18 ildə keçən yol Heydər əliyevin siyasi kursuna alternativin olmadığını təsdiqləyir. Dövlətimizin bu illər ərzində keçdiyi möhtəşəm inkişaf yolu da YAP-ın tarixi uğurudur.

Milli Məclisin 6-cı iclasında cənab İlham əliyev prezidentliyə namizəd kimi irəli sürülüb. Mayın 4-də seçkilərdə qalib gələn İlham əliyevin həyata keçirdiyi yeni islahatlar uğurlu nəticə verəcək. Bu islahatların ölkəmizdə böyük yüksəliş və innovasiyalara gətirib çıxarması müasir Azərbaycanın tarixi reallığıdır. Xüsusilə, əhalinin rifahının yüksəldilməsi, bütün Respublikanın imicinin modernləşdirilməsi və yenilənməsi də daxil olmaqla, böyük nailiyyətlər əldə edilmişdir. Azərbaycan xalqı bununla fəxr edir, ona görə də Prezident İlham əliyevin siyasəti ətrafında fəal səfərbər olur. Bütün bunların sayəsində Azərbaycan vətəndaşları AES-in hakim partiyasına həmişə etibar ediblər.

Bütün bunlar onu göstərir ki, İlham əliyevin ötən dövr ərzində elan etdiyi prioritetlər uğurla həyata keçirilib. Və bu dövrün ən böyük hadisəsi Vətən müharibəsindəki qələbə idi. 44 günlük müharibə zamanı İlham əliyev ölkə başçısı, Ali Baş Komandan kimi öz missiyasını böyük qəhrəmanlıq, qətiyyət və məqsədyönlülüklə yerinə yetirmişdir. Torpaqlarımızı 30 ilə yaxın işğal altında saxlayan işğalçı Ermənistan qüvvələri torpaqlarımızdan qovulmuş Müzəffər qoşunlarımız tərəfindən məğlub edildi. İndi bu bölgədə yeni reallıq yaranıb və biz bu barədə qürurla danışdıq. Əlbəttə ki, bu reallıqlardan ən önəmlisi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası və Cənubi Qafqazın böyük ölkə statusunun daha da möhkəmləndirilməsidir.

Ona görə də son günlər belə möhtəşəm uğurdan sonra AES-in VII parlamentinin keçirilməsi Labuda olmuşdur. Əvvəlki görüşdə olduğu kimi, yap-ın son görüşünə ictimai maraq çox böyük idi.

Qəbul edilmiş qərarlardan biri YAP Veteranlar Şurasının yaradılması idi. YAP 29 ildir mövcud olan gənc bir siyasi təşkilatdır. Bu gün həm partiyaya, həm də dövlətə dəyərli xidmətlər göstərən veteranlar Milli Sahibkarlar Palatasının sıralarında birləşirlər. Bu baxımdan partiya daxilində yeni bir quruluş – Veteranlar Şurası yaratmaq vacibdir. Veteranlar Şurasındakı nümayəndəm də partiya fəaliyyətim üçün yeni bir səhifə açır.

Zamanın tələblərinə uyğun olaraq yaradılan və Kuomintang halına gələn AES, hökumət üçün siyasi bir bələdçi olaraq fəaliyyətini uğurla davam etdirəcəkdir. Həmişə olduğu kimi, ulu öndər Heydər əliyev ideyasına və Prezident İlham əliyevin siyasi prosesinin uğurla həyata keçirilməsinə uyğun olaraq iştirak edəcəkdir.

Zərinə Hümbətova—Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti tələbəsi, YAP üzvü, Nəsimi rayon Gənci