Azərbaycan birliyi, dostluğu sarsılmazdırbackend

Dostluq müxtəlif bədənlərdə bir ruh olmaqdır. Azərbaycan şairi və mütəffəkiri Nizami Gəncəvi dostluq haqqında belə söyləmişdir: Dost rahatlıq verən bir məlhəmdir.

Dostluqların dərin kökləri olur isdər insanlar arasında, isdərsə də dövlətlər arasında. Dostluq bu sözün çox dərin mənaları vardır. Bir çox dərin mənaları özündə ehtiva edir. Dostluq şəxsiyyətimizi, dünyaya baxışımızı və gələcəyimizi köklü şəkildə formalaşdıra bilən transformativ əlaqələrdir. Dostların təqdim etdiyi təcrübələr, məsləhətlər və imkanlar qərarlarımıza təsir edə və bizi müəyyən istiqamətlərə yönəldə bilər. Dostlar bizim güclü, zəif tərəflərimizi və potensialımızı əks etdirən güzgü rolunu oynayır. Dostluq həyatımızı müxtəlif yollarla formalaşdıra və zənginləşdirə bilən güclü qüvvədir. Dostluq təkcə insanlar arasında məhdudlaşmır,həmçinin dövlətlər arasındada özünü büruzə verir. Məsələn İran və Azərbaycan dostluğu. Bu dostluğu bura nümunə çəkməyimiz çox uyğundur. Çünki İran Azərbaycanın çətin vəziyyətində Türkiyə kimi ona dəstək verən qardaş dövlətlərdən biri idi. Dostluğun kökündə hörmət, dəstək, əməkdaşlıq dayanır. İran və Azərbaycan münasibətlərinə dərindən nəzər yetirsəniz görərsiniz ki, burda bu amillər özünü doğrultmağı bacarmışdır. Sadəcə Dostluq dedikdə yanında olmaq deyil siyasi baxımdan buna nəzər yetirsək çətin anda doğrunun yanında durmaq anlamını xatırlatmalıdır. Bundan əlavə dost dediyimiz bu sarsılmaz bağ qopmasın deyə hər iki tərəfdə verdiyi sözə, içdiyi anda sadiq qalmalıdı. Məhz o zaman biz indi dediyimiz kimi deyə bilərik ki o zaman həmin o əlaqə sarsılmaz olar. Və uzun müddətli Davam edər…

Nazənin Dadaşova,
Nəsimi Rayon könüllüsü