Azərbaycan-Bolqarıstan münasibətləribackend

1999-cu ildə dekabr ayında BolqarıstanınAzərbaycanda səfirliyi fəaliyyətə başlamışdır16 aprel 2004-cü ildə İlham Əliyev BolqarıstandaAzərbaycan səfirliyinin açılması haqqında sərəncamimzalamışdır2930 iyun 1995-ci ildə HeydərƏliyev Bolqarıstana rəsmi səfər etmişdir23 dekabr 1999-cu ildə Bolqarıstan prezidenti PetarStoyanov Azərbaycana rəsmi səfər etmişdir28 may 1999-cu ildə Azərbaycan Respublikasınınprezidenti 2 ölkə arasında iqtisadi-ictimai elmitexniki komisyanın yaradılması haqqında sərəncamimzalamışdır2527 sentyabr 2002-ci ildəAzərbaycanın Müdafiə Naziri SəfərƏbiyev Bolqarıstanın Müdafiə Naziri Svinarovundəvəti ilə Bolqarıstanda rəsmi səfərdə olmuşdur2631 oktyabr 2002-ci ildə Bolqarıstanın eks-prezidenti JelyuJelev BSUnun dəvəti ilə mühazirələr oxumaqüçün Bakıda səfərdə olmuşdur. Azərbaycan prezidentiHeydər Əliyev qonağı qəbul etmişdir45 noyabr 2003-cü ildə Bolqarıstanın Müdafiə NaziriSvinarov Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuş, İlhamƏliyev tərəfindən qəbul edilmişdir1923 yanvar 2004-cü ildə Azərbaycan Gənclər, İdman Turizmnaziri Əbülfəs Qarayev Bolqarıstanda rəsmi səfərdəolmuşdur2730 sentyabr 2004-cü ildə Milli Məclisinsədri Murtuz Ələsgərov Bolqarıstanda rəsmi səfərdəolmuşdur16 mart 2004-cü ildə ATƏTin fəaliyyətdəolan sədri Bolqarıstanın Xarici İşlər NaziriS.Passi Bakıda səfərdə olmuş, İlham Əliyev digərrəsmi şəxslərlə görüşmüşdür78 oktyabr 2004-cü ildəBolqarıstanın prezidenti Q.Pirvanov onun başçılıqetdiyi nümayəndə heyəti İlham Əliyevin dəvəti iləAzərbaycanda olmuşdur. O, İlham ƏliyevArturRəsizadə  Murtuz Ələsgərovla görüşlər keçirmişdir. Görüşlər zamanı ikitərəfli siyasi əlaqələr, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağmünaqişəsinin nizama salınması bu sahədə ATƏTin fəaliyyətinin daha daintensivləşdirilməsiNATO dair məsələlər, ticari-iqtisadi komisya elmi-texniki komissiyanınfəaliyyəti barədə məsələlər, beynəlxalq terrorizməqarşı birgə əməkdaşlıq, parlamentlərarası əməkdaşlığadair məsələlər müzakirə olunmuşdur. Səfər zamanıAzərbaycan Respublikası Bolqarıstan arasında birgəbəyannaməŞəki  Qalerovo arasında qardaşlaşmışşəhər nümayəndiliyinin yaradılması haqqında birgəbəyannaməAzərbaycan teleqraf agentliyi Bolqarıstan teleqraf agentliyi arasında saziş, Azərbaycan Respublikası hökuməti Bolqarıstanhökuməti arasında səhiyyə tibb elmi sahəsindəsaziş, investisiyanın təşviqi qarşılıqlı qorunmasıhaqqında saziş, ticari-iqtisadi elmi-texnikiəməkdaşlıq üzrə Azərbaycan-BolqarıstanHökumətlərarası komisyanın ikinci iclasının protokolu, ticarət gəmiçiliyi haqqında saziş imzalandı.

2526 oktyabr 2004-cü ildə Azərbaycan MüdafiəNaziri Səfər Əbiyev Bolqarıstanın Müdafiə NaziriSvinarovun dəvəti ilə Bolqarıstanda rəsmi səfərdəolmuşdur58 dekabr 2004-cü ildə AzərbaycanınXarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov ATƏT-inNazirlər Şurasının 12-ci iclasında iştirak etməküçün Sofiyada səfərdə olmuşdur. ElmarMəmmədyarov ATƏT-in MinskQrupunun həmsədrlərinin iştirakı ilə ErmənistanınXarici İşlər Naziri V.Oskanyanla görüş keçirmişdir.

13 sentyabr 2006-cı ildə BMT BaşAssambleyasının 61-ci sessiyasının gündəliyinə“GUAM ölkələrində uzanmış münaqişələr onlarınbeynəlxalq sülhə, təlükəsizliyə inkişafa təsiriadlıyeni bəndin əlavə edilməsi üçün Baş Assambleyadakeçirilmiş səsvermədə Bolqarıstan bitərəf qalmışdır.

Mənsur Vəliyev,

Nəsimi rayon Təhsil işçisi