Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin təşəbbüskarları kimi xüsusi rola malikdirlərbackend


Azərbaycanla Gürcüstan arasında yüksək səviyyəlidialoq strateji tərəfdaşlıq əlaqələri mövcuddur. Heçşübhəsiz, hər iki ölkə əlaqələrin inkişaf etdirilməsindəmaraqlı olduqlarını nümayiş etdirirlər. Digər tərəfdən, müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkələrimiz arasındasiyasi, iqtisadi humanitar əməkdaşlıq sahələrindəciddi irəliləyişlərə nail olunub. Gürcüstan ölkəmiztərəfindən həyata keçirilən irimiqyaslı beynəlxalqiqtisadi layihələrin fəal iştirakçısıdır özünü etibarlıtərəfdaş kimi nümayiş etdirməkdədir.

2008-ci il mart ayının 14-də BMT Baş MəclisindəAzərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki vəziyyətədairqətnamənin qəbulu ilə bağlı keçirilmişsəsvermədə Gürcüstan qətnamənin lehinə səs verib. İkinci Qarabağ müharibəsində GürcüstanAzərbaycanın mövqeyini müdafiə edərək ərazisindənErmənistana silah daşınmasına imkan verməmişdir.

Əlbəttə ki, hər iki dövlət arasında siyasi, iqtisadimünasibətlərin indiki səviyyəyə gəlib çatmasındaAzərbaycan Gürcüstan xalqları arasında tarixənmövcud olan sıx əlaqələr, mehriban qonşuluqmünasibətləri mühüm baza rolunu oynayır. Son illərdəölkələrimiz arasında mehriban dostluq qardaşlıqmünasibətlərinin daha da möhkəmlənməsi hər ikirespublikanın parlaq gələcəyinin təmin olunması üçünmöhkəm əsas yaradır.


Azərbaycanla Gürcüstan arasında diplomatik əlaqələrrəsmən 1992-ci ildə yaradılsa da, bu əlaqələr Ulu öndərHeydər Əliyevin 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidlitələbi ilə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışındansonra inkişaf etməyə başlayıb. 1995-ci ilin fevralayında Bakıda Gürcüstanın, 1996-cı ilin martında isəTbilisidə Azərbaycanın səfirlikləri fəaliyyətə başlayıb. İki ölkə arasında birgə iqtisadi komissiya fəaliyyətgöstərir. Bundan başqa, hər iki ölkənin parlamentindədostluq qrupları yaradılıb.

Martın 16-da Gürcüstanın Baş Naziri İrakliKobaxidzenin ilk rəsmi səfərini AzərbaycanRespublikasına etməsi mühüm strateji tərəfdaşlıqmesajıdır. Hər iki ölkənin iqtisadi, ticari, mədəniəlaqələri qonşuluq münasibətləri o səviyyədədir ki, busəfərin reallaşması təəccüblü deyildir.

Yüksək səviyyədə qarşılanan Baş nazirdən sonra həriki ölkənin rəhbəri mətbuata Bəyanatla çıxış ediblər. Azərbaycan respublikasının Prezidenti cənab İlhamƏliyev ali qonağı salamlayaraq ölkələrimiz arasındamünasibətlərin yüksələn xətlə inkişaf etdiyini, nəqliyyat, logistika enerji sahəsində həyata keçirilənlayihələrin uğurlu olduğunu qeyd etmişdir.

Ölkəmizin başçısı bildirmişdir ki, Bakı-TbilsiQarsdəmir yolunun fəaliyyətə başlaması hər iki ölkəniAvrasiya üçün önəmli ölkələrə çevirmişdir. Yaxınvaxtlarda bu yol vasitəsilə yük daşımalarının həcmi 1 milyon tondan 5 milyon tona çatdırılacaqdır ki, bu daölkələrimiz arasında iqtisadi münasibətlərə ciddi təkanverəcəkdir.
Gürcüstan Respublikasında yaradılan əlverişliinvestisiya mühitini yüksək qiymətləndirən cənabİlham Əliyev bildirib ki, məhz bunun nəticəsindəAzərbaycan Gürcüstana ən çox investisiya yatıranölkələrdən birinə çevrilib.
Cənub Qaz Dəhlizi layihəsində yer alan Gürcüstanvasitəsilə Azərbaycan qazı Gürcüstan vasitəsiləAvropaya ötürülür Avropanın enerji tələbatınınödənilməsində mühüm rol oynayır: Biz dünyabazarlarının xüsusiyyətlərini yaxşı bilirik, mən dünyaenerji bazarlarını nəzərdə tuturam. Yaxşı bilirik ki, Avropa qitəsində Azərbaycan qazına tələbat ildən-iləartacaq. Bizim həm resurslarımız var, sərmayə qoymaqüçün maliyyə imkanlarımız var, Gürcüstan kimietibarlı dostlarımız var ki, tranzit imkanları genişdir. Belə olan halda bizim enerji layihələrimiz bundansonra da bir çox ölkələrin enerji təhlükəsizliyini təminedəcək burada Gürcüstan ilə Azərbaycan iki etibarlıtərəfdaş kimi çıxış edir.
Bu günə qədər həyata keçirilən layihələrin uğurluolduğunu qeyd edən cənab Prezident bu layihələrinyaşıl enerji layihəsi üçün örnək olacağını yaşılenerji layihəsi eyni müvəffəqiyyətlə icra ediləcəyinibildirmişdir.

Eltun Süleymanov sondqonşu dövlətlə bu cürmünasibətlərin qurulmasında maraqlı olan ölkəmiz, siyasi rəhbərlik əslində Ermənistana mesaj vermişdirki, sülh qarşılıqlı əməkdaşlıq hər iki ölkə üçüninkişaf deməkdir. Bunu Azərbaycanla Gürcüstanınmünasibətləri təsdiq edir.

Eltun Süleymanov,

Nəsimi RİH-nin yanında

İctimai Şuranın sədr müavini