Biriyin göstəricisibackend

Azərbaycanın torpaqlarını azad etdiyi dönəmlərdə onun yanında olan,ona həm maddi,həm də mənəvi səpgidə dəstək göstərəndövlətlər daim Azərbaycanın diqqət mərkəzində olaraq qalacaqdır.Birliyin göstəricisi kimi azad edilmiş torpaqlarda qardaş ölkələrin yardımı ilə bir incəsənət mərkəzi və bir məktəb inşa edilmişdir.

Dahasonra Özbəkistan və Qazaxıstan prezidentlərinin iştirakı ilə bu məktəbin açılışı Ağdam rayonunda həyata keçirilmişdir.Dahasonra edilən yardımın arası kəsilməmiş Macarıstan tərəfindən Cəbrayılda yerləşən bir məntəqəmizdə məktəb inşa edilməsi ilə bağlı plan qurulmuşdur.Bütün bunlar buna imkan verirki biz sözü açıq şəkildə həm mübarizəni həmdə dostlugu bacaran bir xalqıq.Yerigələndə sərhəddə cavab verib yeri gələndə ittifaq qurub üstün layihələrdə fərqlənmək bizim adət almış,fərqlənənüstünlüyümüzdür.Xalqın fikrinə,onundəstəyinə arxalanan xalq olmağımız bele bizi dünya miqyasında fərqləndirənxüsusiyyətlərimizden biridir.

Bundan əlavə dostluq ve ittifaq munasibetlərini siyasi müstəvidə qoruyub saxlamaq,onu illər uzunu davam etdirmək üçün irəli sürülən siyasi liderin düşüncesi,traktatı da çox önəmlidir.Sjyasibaxışları ölkəsini abadlaşdırıb,onuzənginləşdirmək yönündə olan bir dövlət başçısı daim həm özü həm də üstündə əmək xərclədiyi dövləti ilə fərqlənəcək.Və bunun bir nömrəli nümunəsi bizim dövlətimiz və Prezidentimiz İlham Əliyevdir.!

Xanbutayeva Nərmin
Nəsimi Rayon gənci