Bu gün biz azad edilmiş Qarabağda yaşayırıqbackend

Azərbaycan xalqı bu gün Zəfər Qələbəsevincini, yüksək fəxarət duyğuları, hədsiz fərəhqürur hissləri ilə tarixi hadisəyə şahidlik edir. Martın 18-də Azərbaycan RespublikasınınPrezidenti İlham Əliyev Xankəndi şəhərindəNovruz tonqalını alovlandırıb Azərbaycanxalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrikedərək bildirmişdir ki, “Dördüncü dəfədir ki, bayram tonqalını mən azad edilmiş Qarabağtorpağında qalayıram. 2021-ci ildə Şuşada, 2022-ci ildə Suqovuşanda, keçən il Talış kəndində, budəfə isə Xankəndi şəhərində bayram tonqalıqalanır. Bu, böyük xoşbəxtlikdir. Altı ay bundanəvvəl cəmi bir gündən az davam edən antiterrorəməliyyatı nəticəsində biz öz suverenliyimizitam bərpa etdik bu gün Azərbaycan ərazisindəölkəmizin ərazi bütövlüyü tamamilə təminedilmişdir.

Biz İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı antiterror əməliyyatı nəticəsində böyükqəhrəmanlıq göstərmişik. Allah bütünşəhidlərimizə rəhmət eləsin! Şəhidlərimizin, igidəsgər zabitlərimizin fədakarlığı, peşəkarlığı, qəhrəmanlığı nəticəsində bu gün biz butorpaqlarda qururuq, yaradırıq, bu torpaqlarahəyat qayıdır. Geniş quruculuq işləri aparılaraqbiz artıq keçmiş köçkünləri öz dədə-babatorpaqlarına qaytara bilmişik bu il bu prosesdavam edəcək”.

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi dövründəyetişən, formalaşan vətənpərvər gənclər Vətəniqorumaq üçün hər cür fədakarlığa hazırolduqlarını dönə-dönə sübut etdilər.

Azərbaycan xalqı İkinci Qarabağ müharibəsizamanı antiterror əməliyyatı nəticəsindəböyük qəhrəmanlıq göstərib. Allah bütünşəhidlərimizə rəhmət eləsin! Şəhidlərimizin, igidəsgər zabitlərimizin fədakarlığı, peşəkarlığı, qəhrəmanlığı nəticəsində bu gün biz butorpaqlarda qururuq, yaradırıq, bu torpaqlarahəyat qayıdır.

Biz sübut etdik ki, istənilən münaqişənin hərbihəlli var. Əgər işğalçı dövlət qanunsuz olaraqdigər ölkənin ərazisini işğal altında saxlayır o torpaqlardan öz xoşu ilə çıxmaq istəmirsə, yeganə yol hərbi yoldur. Azərbaycanın bütünqərar addımları beynəlxalq hüquqa əsaslanır. Biz beynəlxalq hüquq çərçivəsində öz ərazibütövlüyümüzü, suverenliyimizi bərpa etmişik, BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsiniözümüz döyüş meydanında bərpa etmişik. Altıay bundan əvvəl uğurla keçirilmiş antiterrorəməliyyatı beynəlxalq hüququn, Azərbaycanxalqının əyilməz ruhunun təntənəsidir. Biz birdaha göstərdik ki, öz yolumuzdandönməyəcəyik, Ermənistanın arxasında istənilənqüvvələr dursalar belə, biz öz istədiyimizə nailolacağıq nail olmuşuq.

Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında nadirölkələrdəndir ki, onun siyasəti tamamiləmüstəqildir, ancaq ancaq Azərbaycan xalqınınmaraqlarına, iradəsinə əsaslanır. Ordumuzun, bütün Silahlı Qüvvələrimizin döyüş qabiliyyətiböyük dərəcədə artmışdır, maddi-texniki təchizatən yüksək səviyyədə həll olunurdu İkinciQarabağ müharibəsi antiterror əməliyyatıbunu bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Elə birgənc nəsil yetişdirildi ki, bu gənc nəsil bizimxalqımız üçün əbədi qürur mənbəyi olacaq bütün dünyaya Azərbaycan xalqınınböyüklüyünü nümayiş etdirmişdir. Bizimgənclərimiz vətənpərvərlik ruhunda, milli ruhdayetişdirildi, üç il bundan əvvəl torpaqlarımızıazad etmək üçün ölümə getməyə hazır idilər ölümə gedirdilər. Biz bütün şəhidlərimizin, günahsız Xocalı qurbanlarının qanını döyüşmeydanında aldıq bununla fəxr edirik. İstənilən ölkə, istənilən xalq bununla fəxr edəbilər, o cümlədən biz. Biz ərazi bütövlüyümüzü, suverenliyimizi, beynəlxalq hüququmuzu, milliləyaqətimizi bərpa etmişik bu gün azad xalqkimi yaşayırıq, qururuq bundan sonra butorpaqlarda əbədi yaşayacağıq.

Ləman Abbasova,
simi rayon Təhsil işçisi