Bütün həyatını canından çox sevdiyi Azərbaycan xalqının rifahına, inkişafına həsr etmiş Ümummilli Lider – NƏSİMİ ƏBİLOVbackend

Bəşəriyyətin tarixi, ilk növbədə, müəyyən bir xalqın, ölkənin, etnik qrupun və ümumiyyətlə, bütün bəşəriyyətin tarixində müəyyən yer tutan şəxsiyyətlərlə əlaqəli insanlarla bağlıdır. Heydər Əliyev azərbaycanlı olaraq, bir maraqlı, gözəl, zəhmətkeş xalqın nümayəndəsi kimi, həm də Avropaya, bütün dünyaya məxsus şəxsiyyət idi. Müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin vəfatından sonra bu dahi insanın məzarı xalqımızın müqəddəs ziyarətgahına çevrilib. Demək olar ki, insanlar bütün il boyu buraya gəlir, Azərbaycanı və xalqımızı bütün dünyada tərənnüm etmiş bu böyük azərbaycanlının xatirəsini ehtiramla yad edirlər.

Müasir Azərbaycanın çətin və taleyüklü dövründə ölkəyə rəhbərlik missiyasını üzərinə götürən ümummilli lider xilaskarlıq və quruculuq missiyasını layiqincə yerinə yetirərək dünya siyasi elitasının görkəmli simalarından biri kimi tarixdə silinməz iz qoyub. Xalqımızın və dövlətimizin tarixində əbədiyaşarlıq abidəsi ucaldan, ölkəsi və xalqı üçün tarixi işlər görən ümummilli lider Heydər Əliyevin fəaliyyətinin hər mərhələsi, hər səhifəsi Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılıb. Azərbaycan tarixində ən böyük uğurlar Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Qeyri-adi şəxsiyyət olan, siyasətçi və dövlət xadimi kimi böyük istedada malik olan Heydər Əliyev hələ sağlığında canlı əfsanəyə çevrilib. Azərbaycanın indiki mərhələdə dövlət suverenliyi və iqtisadi müstəqilliyi həmin illərdə yaranmış potensiala əsaslanır.

Heydər Əliyev milli varlığımızı, tariximizi bərpa etdi, aydın yollar göstərdi, Azərbaycanın yaxın və uzaq gələcəkdə uğur qazanmasının, inkişaf etdirilməsinin dəqiq strategiya və taktikasını müəyyənləşdirdi. Heydər Əliyev ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyətinin inkişafının əsasını qoyan insandır. Azərbaycan şəraitində millətin və xalqın tərəqqisində tarixi, milli köklərlə bağlılığın, qarşılıqlı anlaşmanın, milli birliyin, yaradıcı münasibətin, müasirliyi və dünyanı dərk etmənin rolunu dərk edərək, bütövlükdə xalqın ümummilli liderinə çevrilməsinin mümkünlüyü haqqında düşüncə sistemi yaratmışdır. qanuna və demokratik dəyərlərə hörmətlə və digər mühüm meyarlara uyğun mövcudluq. Bu sistemin bütün aspektləri canlı, dinamik həyat, reallıq, gündəlik iş ilə bağlıdır. Bir sözlə, Heydər Əliyevin varlığını təcəssüm etdirən nəticə bu dahi şəxsiyyətin xidmətlərini dəyərləndirərək xalqın ona olan sonsuz məhəbbətidir.

Yubileyin qeyd olunduğu bu günlərdə ölkəmizin bütün yaradıcı, ziyalı insanları fəxr edir ki, ulu öndərimiz iqtisadi, siyasi və sosial əlaqələrlə yanaşı, ibtidai səviyyədə elm və təhsilin, mədəniyyətin və demək olar ki, bütün digər sahələrin rolunu dəyərləndirib. Xalqın yüksəlişində milli şüuru formalaşdıran əsas amilləri göstərmiş və məhz bu yanaşma nəticəsində müstəqil dövlət ideyasının elmi əsaslarını işləyib hazırlamışdır. Heydər Əliyevin xalq müdrikliyinin təzahürlərinə sonsuz məhəbbəti Azərbaycana, Vətənə məhəbbətdən qaynaqlanırdı. Heydər Əliyev Azərbaycanın sivil dünyaya inteqrasiyasına, xalqların iqtisadi, siyasi və humanitar cəhətdən yaxınlaşmasına dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsinin, xalqın inkişafının ən mühüm vasitələrindən biri kimi baxıb, eyni zamanda, qarşılıqlı anlaşma və mədəni irsi tərəqqiyə nail olub. Dünya ilə ortaq dil tapmaq üçün sübut edilmiş və optimal yollardan biri kimi dəyərləndirib

Heydər Əliyevin mənalı həyatı, böyük xidmətləri və zəngin irsi gələcək nəsillərimiz üçün milli şüur ​​məktəbinə çevrilmişdir. Bu gün hər bir Azərbaycan vətəndaşının Heydər Əliyev siyasi məktəbinin davamçısı olması, onun layiqli davamçısı cənab İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşmə, onun siyasi xəttini müdafiə etməsi təsadüfi deyil. Tarixi şəxsiyyət və böyük dövlət xadimi Heydər Əliyev mənalı həyatı boyu xalqın taleyinin yükünü öz çiynində daşımış, onun müstəqilliyi, azadlığı və səadəti uğrunda vətənpərvərlik mübarizəsi aparmış, doğma Azərbaycana suveren dövlət kimi rəhbərlik etmişdir. Zamanın və fırtınaların ağır sınaqlarından çıxaraq dünya tarixində tanınmış liderə çevrildi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik doğum günü ölkəmizin hər bir guşəsində böyük təntənə ilə qeyd olunur. Təbii ki, bugünkü asayişə, əmin-amanlığa görə xalq sözün hər mənasında ona minnətdardır. Qazandığımız bütün uğurlara görə hamımız ümummilli liderə borcluyuq; bütün düşüncə və arzularımız bu əvəzsiz şəxsiyyətin xatirəsinə sonsuz hörmət və ehtiramın ifadəsinin tərkib hissəsidir.

Azərbaycan Yəhudi Media Mərkəzi Nəsimi Əbilov