Cənab Prezidentin mesajı ünvanına çatdıbackend

Prezident İlham Əliyevin cari ilin 1 mart tarixindəCənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsindənazirlərin 10-cu Yaşıl Enerji Məşvərət Şurasıçərçivəsində Azərbaycan respublikasınınPrezidenti cənab İlham ƏliyevEuronewsteleviziyasına müsahibə verib. Diqqəti ilk növbədəqlobal iqlim dəyişiklərinə yönəldən cənabprezident bu problemin həlli üçün görülən işlərincoğrafiyasının genişlənməsinin labüdlüyünü önəçəkərək ilk növbədə görülən işlərə qiymətverilməsinin vacibliyini qeyd edib.

Cənub Qaz Dəhlizinin Azərbaycandan çox, Avropaya lazım olduğunu, bu kəmər vasitəsiləAvropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfə verildiyinibir daha xatırladıb bildirib ki, bir zamanlar arzuedilən 3500 km-lik kəmər indi reallığa çevrilmişdir.  Əlbəttə ki, bu uğura dövlətimizin düzgün, uzaqgörən praqmatik siyasəti nəticəsində nailolunub.”

Sualları ətraflı, cavabalandıran cənab İlhamƏliyev qeyd edib ki, ölkəmiz bərpaolunan enerjisahəsində həyata keçirilən layihələrə xüsusidiqqət ayırır, yaşıl enerjiyə keçid prosesindəiştirak edir.
Təbii ehtiyatlardan əldə olunan gəlirlərin ilknövbədə insanların rifah halınınyaxşılaşdırılmasına, inkişafa, yoxsulluğun aradanqaldırılmasına sərf edildiyini bildirən ölkə başçısıqazıntı yanacağına malik ölkələrin qınanmasınıdüzgün hesab etmədiyini bildirmişdir. Ayrı-ayrımaraqlara yox, görülən işə görə qiymətverilməsini diplomatik yolla qeyd edən cənabPrezident bu mesajın ünvanına çatacağındanəminliyini ifadə etmişdir.
Ölkəmizin bərpaolunan enerji layihələrigündəliyinin çox iddialı olduğunu bildirən cənabPrezident demişdir: “Beynəlxalq MaliyyəKorporasiyasının hesablamalarına əsasən, Xəzərdənizinin Azərbaycan sektorunda potensialı 157 giqavat təşkil edir. Biz artıq bu mühüm yolu qətetməyə başlamışıq. Biz ola bilsin ki, 10 ilə ölkədəbərpaolunan enerjidən maksimum dərəcədəistifadə etməyi daxili bazarda təbii qazistehlakını azaltmağı planlaşdırırıq.”
Bəli, görünən odur ki, Azərbaycan düzgün düşünülmüş enerji siyasəti ddurur, iqlimdəyişikliklərinə qarşı mübarizədə beynəlxalqtəşkilatlarla əlaqəli şəkildə aparır.

 Eltun Süleymanov,

Nəsimi RİH-nin yanında İctimai

Şuranın sədr müavini