COP29 bizim ümumi yaşıl enerji gündəliyimizin və məsuliyyət hissimizin bir hissəsini təşkil edirbackend

İlham Əliyev, Azərbaycan Prezidenti kimi, ölkəsinin enerji sektorundakı rolünü nailiyyətlərini dünya ictimaiyyətinə təqdimetmək məqsədi iləEuronewsteleviziyasına müsahibə verdi. Bu müsahibə, Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası YaşılEnerji Məşvərət Şurası kimi beynəlxalqplatformalarda enerji siyasətlərinin müzakirəedildiyi bir zamanda keçirilib. İlham Əliyevinbu müsahibədə vurğuladığı mövzular, Azərbaycanın enerji sahəsindəki inkişafınınbir çox aspektlərini əhatə etmişdir.Azərbaycan, zəngin enerji resurslarına malikbir ölkə kimi, son ildələrdə enerji sahəsindəböyük nailiyyətlər əldə etmişdir. Cənub QazDəhlizi layihəsi, bu nailiyyətlərin ənböyüklərindən biri olaraq qeyd edilə bilər. Bu layihə, Azərbaycanın qaz ixracını Avropabazarına təmin etmək məqsədi ilə qurulanbir infrastruktur proyektidir regionunenerji təhlükəsizliyinə ciddi bir töhvədir.İlham Əliyevin müsahibəsində, bu layihəningünlük həyatımıza necə təsir etdiyi, ölkəninbeynəlxalq enerji bazarındakı rolu layihənin inkişafı haqqında aydınladıcıməlumatlar verməsi gözlənilirdi. Əlavəolaraq, Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası kimiplatformalar da müxtəlif çevrə dostu enerjilayihələrinin müzakirə edildiyi yerlərdir. İlham Əliyevin bu sahədəki səyləri nəticəsində ölkəsinin yaşıl enerjisahəsindəki inkişafını vurğulamasıgözlənilirdi. Azərbaycan, gücə sahib olan birölkə kimi, enerji sektorundan çevrə dostu sürətli inkişafa keçməklə, dünyaictimaiyyətinə öncülük etməkmövqeyindədir. İlham ƏliyevinEuronewsteleviziyasında verdiyi bu müsahibə, Azərbaycanın enerji sektorundakı uğurları gələcək perspektivlərini dünyaictimaiyyətində məlumatlandırmağa xidmətedəcəkdir. Bu, Azərbaycanın beynəlxalqarenada enerji bazarında lider mövqeyiniqorumaq gücləndirmək üçün vacib biraddımdır.

Məhluqə  Salmanova,

Nəsimi rayon gənci