İcazə” blanklarının (jurnallarının) verilməsinə görə ödənilən haqqın məbləği təsdiqləndibackend

Nazirlər Kabineti “İcazə” blanklarının (jurnallarının) verilməsinə görə ödənilən haqqın məbləği”ni təsdiq edib.

“İcazə” blanklarının (jurnallarının) verilməsinə görə ödənilən haqqın məbləği aşağıdakı kimi olacaq:

“İcazə” blanklarının (jurnallarının) verilməsinə görə ödənilən haqqın məbləği

Sıra

№-si

 

“İcazə” blanklarının adı

Xidmət haqqı

(manatla)

1. İkitərəfli yük daşımaları üçün “İcazə” blankı 40
2. İkitərəfli və tranzit yük daşımaları üçün “İcazə” blankı 40
3. Tranzit yük daşımaları üçün “İcazə” blankı 40
4. Üçüncü ölkəyə/ölkədən yük daşımaları üçün “İcazə” blankı 40
5. İkitərəfli, tranzit və üçüncü ölkəyə/ölkədən yük daşımaları üçün “İcazə” blankı 40
6. Beynəlxalq qeyri-müntəzəm sərnişin

daşımaları üçün “İcazə” blankı

40
7. Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunun çoxtərəfli illik “İcazə” blankı (jurnalları) 500
8. Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunun çoxtərəfli qısamüddətli (aylıq) “İcazə” blanklı (jurnalı)