Misirlə münasibətlərin inkişafında yenisəhifə açılırbackend

Azərbaycanın Yaxın Şərq siyasətində Misir ƏrəbRespublikası önəmli yer tutur. Müstəqilliyin ilkillərindən əsası qoyulan Azərbaycan-Misir əlaqələri bugün sürətlə inkişaf edir. Bu əməkdaşlığın qədim tarixikökləri var. Hələ sovet dönəmində Azərbaycanla Misirarasında mehriban dostluq əlaqələri olub. Ölkəmizmüstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bu əlaqələrkeyfiyyətcə yeni səviyyəyə yüksəlib. XalqımızınÜmummilli Lideri Heydər Əliyev ilə Misir PrezidentiHüsnü Mübarək arasında dostluq münasibətləriəməkdaşlığımızın inkişafı üçün yaxşı zəmin yaradıb. Bu gün bu siyasət Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevtərəfindən uğurla davam etdirilir. İyunun 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Misir Respublikasına rəsmi səfəri başlayıb. Dövlətbaşçılarının mətbuata verdikləri bəyanatlardan görünürki, bu səfər ölkələrimiz arasında münasibətlərininkişafında yeni səhifə açacaq. Səfərin məqsədiölkələrimiz arasında yüksək səviyyədə olan əlaqələrindaha da inkişafına qarşılıqlı maraq doğuransahələrdə əməkdaşlığın gücləndirilməsinə töhfəverməkdir. İkitərəfli münasibətlərin gündəliyində olanaktual məsələlərin müzakirəsi məqsədilə Azərbaycan Misir prezidentlərinin görüşləri keçirilmişdir. Səfərçərçivəsində imzalanmış sənədlər ölkələrimiz arasındaəməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün hüquqi bazanıdaha da möhkəmləndirəcək.

Azərbaycanda ticarət, sənaye xidmət sahələrindəMisir investisiyalı 10-dan çox şirkət fəaliyyət göstərir. İki ölkə arasında ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsiüçün böyük potensial var. Enerji sahəsindəəməkdaşlığımız çoxşaxəlidir bu əlaqələringenişləndirilməsi üçün tədbirlər həyata keçirilir, SOCAR Misirin Dövlət Neft Şirkəti ilə əməkdaşlıqedir. Əlaqələrimiz turizm sahəsində inkişaf edir son illər Misirdən Azərbaycana gələn turistlərin sayı50 faiz artıb. Eyni zamanda, Azərbaycanla Misirarasında bir sıra mühüm sosial layihələr həyatakeçirilir.
Hər iki ölkə beynəlxalq təşkilatlarda – BMT-, Qoşulmama Hərəkatında, İslam ƏməkdaşlıqTəşkilatında birgə fəaliyyət göstərir bir-birinidəstəkləyir. Ölkələrimiz arasında ticari-iqtisadiməsələlər gündəmdədir. Buraya əczaçılıq, sənayesahələri, alüminium sənayesi, energetika, neft sənayesi, o cümlədən bərpaolunan energetika sahəsi s. daxildir. Bu istiqamətlərdə əməkdaşlıq üçün genişperspektivlər var.

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlliməsələsində Misir Azərbaycanın ərazi bütövlüyünühəmişə dəstəkləyib üzv olduğu beynəlxalqtəşkilatlarda ədalətli mövqeyini daim müdafiə edib.

Coğrafi baxımdan Qərblə Şərqi qovuşduranAzərbaycan Avropa ölkələrindən mal xidmətlərinAsiya bazarlarına yaxud əksinə daşınması üçün təbiikeçid imkanını təmin edir. Bu da təbiidir ki, YaxınŞərq ölkəsi olan Misirin mövqeyinə ciddi təsiretməkdədir.

Eltun Süleymanov, 

Nəsimi RİH-nin yanında İctimai Şuranın sədr müavini