Qida təhlükəsizliyinə risk əsaslı dövlət nəzarətinin aparılması Qaydası təsdiq edildibackend

Qida təhlükəsizliyinə risk əsaslı dövlət nəzarətinin aparılması Qaydası təsdiq edilib.

Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb.

Bu Qayda Qanunun tələbləri nəzərə alınmaqla, aşağıdakılara şamil olunur:

– qida məhsulları, habelə qida məhsullarının ilkin istehsalı, istehsalı, emalı, dövriyyəsi, utilizasiyası və məhv edilməsi mərhələlərinə;

– qida məhsulları ilə təmasda olan material və məmulatlar, habelə qida məhsulları ilə təmasda olan material və məmulatların istehsalı və emalı mərhələlərinə;

– yem məhsulları, o cümlədən qida məhsulları əldə edilən və qida məhsulları əldə edilməyən heyvanlar üçün nəzərdə tutulan yem məhsulları, habelə yem məhsullarının ilkin istehsalı, istehsalı, emalı, dövriyyəsi, utilizasiyası və məhv edilməsi mərhələlərinə.

Dövlət nəzarəti tədbirləri Qanunun və “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla, bu Qaydaya uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən həyata keçirilir. İdxal olunan qida və yem məhsullarına, habelə qida məhsulları ilə təmasda olan material və məmulatlara dövlət nəzarəti Qanunda nəzərdə tutulmuş qida və yem məhsullarının, habelə qida məhsulları ilə təmasda olan material və məmulatların idxalı qaydasına uyğun olaraq aparılır.