Qlobal Səyahət Liderləri SITE Qlobal Konfransı üçün İstanbulda Toplandıbackend

Həvəsləndirici turizmin aparıcı birliyi olan Həvəsləndirici SəyahətMükəmməlliyi Cəmiyyəti (SITE) 26-29 fevral 2024-cü il tarixlərində İstanbulda 2024-cü il Qlobal Konfransını təşkil etdi. SITE Türkiye Bölümü SITE Qlobal Konfransına (SITEUniversiteti kimi tanınır) 1996-cı ildə İstanbulda ev sahibliyi edənilk ölkələrdən biridir. Qlobal tədbir olaraq bu il ilk dəfə Türkiyədəkeçirilən konfrans dünya üzrə turizm sənayesi liderlərini şəbəkəqurmaq, fikir mübadiləsi aparmaq və sənayenin gələcəyiniformalaşdırmaq yolunda innovativ həllər tapmaq üçün bir arayatoplayıb.

Həvəsləndirici səyahətçilər ənənəvi istirahət səyahətçiləri iləmüqayisədə unikal təcrübə, mədəni immersiya və premium xidmətlərə daha çox xərcləmə məqsədlidirlər. Onlar həmçininistirahət üçün səyahət edənlərdən daha uzun müddət qalmağameyllidirlər, yaşayış, yemək və əyləncəyə xərcləri artırır, yerlibiznesə fayda verir, turizm infrastrukturunu dəstəkləyən məşğulluqimkanları yaradır və nəticədə bütün turizm ekosistemində daha çoxgəlir əldə edilməsinə gətirib çıxarır,

Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Türkiyə TurizmTəşviq və İnkişaf Agentliyi (TGA) gələcəkdə daha çoxhəvəsləndirici qrupları Türkiyəyə gətirməyi hədəfləyərək, aparıcıhəvəsləndirici məkanları və həyatda bir dəfə yaşanacaq təcrübələriilə səyahət istiqamətlərini nümayiş etdirmək üçün tədbirə dəstəkverib.

Qlobal Konfrans, həvəsləndirici səyahət sənayesinin toplandığıSITE-nin əlamətdar hadisəsidir. SITE-nin 87 ölkədə 2600-dən çoxüzvü olan Qlobal Konfrans Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ), Böyük Britaniya, Kanada, İrlandiya, Fransa, İsveçrə, İspaniya, Meksika, Almaniya, Danimarka, İsveç, Yunanıstan, Argentina, Avstraliya, Belçika, Danimarka, Braziliya, Kayman adaları, Çin, Xorvatiya, Polşa, Kosta Rika, Çexiya, Misir, İordaniya, Hindistan, İtaliya, Hollandiya, Panama, Portuqaliya, Porta Riko, Ruanda , Şotlandiya, Monako, Mərakeş, Oman, Sinqapur, Sloveniya, Vyetnam, Tayland, Türkiyə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ), Cənubi Afrika, Zimbabve, Efiopiya, Uqanda və Tanzaniya da daxilolmaqla dünyanın hər yerindən iştirakçılara ev sahibliyi edir. SITE Qlobal Konfransının iştirakçıları şəbəkə qurmaq və yeni imkanlarhaqqında birinci dərəcədən məlumat almaq şansı kimiimtiyazlardan istifadə edirlər.

Konfransın 2024-cü il buraxılışı 500-ə yaxın sənayemütəxəssisinin iştirakı ilə keçirildi və səyahətin gələcəyindəntutmuş texnologiyanın ən son tendensiyalarına qədər bir çoxmövzuları əhatə edərkən Süni İntellekt (AI) və TurizmMarketinqinə xüsusi diqqət yetirildi. Üç gün davam edən tədbiriştirakçılara turizm ekspertləri ilə əlaqə yaratmaq, müxtəlif təlimlərvasitəsilə ən yeni təşviq tendensiyaları haqqında öyrənmək vəsənayedəki həmkarları ilə fikir mübadiləsi aparmaq üçünəvəzolunmaz imkanlar təklif edən sessiyaları əhatə etdi.

Həvəsləndirici səyahətin iş yeri münasibətlərini necə inkişafetdirdiyini, korporativ mədəniyyəti qurduğunu və ən yüksəkperformansı təmin etdiyini araşdırarkən, iştirakçılar səyahəttəcrübələrinin yaxşı tərtib edildiyi və həyata keçirildiyi zaman fərdləri və təşkilatları həqiqətən müsbət istiqamətdə dəyişdirəbiləcəyini, mədəniyyətlər arasında körpü rolunu oynadığını vəqarşılıqlı münasibətlərin qurulmasını müzakirə etdilər. SITE Türkiyənin ev sahibliyi etdiyi konfrans Türkiyəni dünya üzrəiştirakçılara tanıtmaq üçün bir çox yerli qurumlar və sənayepeşəkarları tərəfindən dəstəklənib. Konfrans proqramı çərçivəsindəiştirakçılar qeyri-adi incəsənət və mədəniyyət, qastronomiya vəalış-veriş təcrübələri ilə dünyanın aparıcı səyahət məkanı olaraqbilinən İstanbulu da kəşf etmək şansı əldə etdilər. Bununla yanaşı,ölkədaxili turlar iştirakçılara Türkiyə daxilində digər Təşviqistiqamətlərini ziyarət etməyə imkan verdi.

SITE Liderləri Həvəsləndirici Səyahəti

1973-cü ildə əsası qoyulan SITE, yalnız həvəsləndirici səyahətlərəhəsr olunmuş yeganə qlobal biznes tədbirləri assosiasiyasıdır. Yarım əsrlik tarixi ilə SITE korporasiyalarda, agentliklərdə, havayollarında, kruiz şirkətlərində və bütün təyinat tədarük zəncirindəişləyərək öz sektoral təcrübəsinin kəmiyyətcə ölçülə bilənnəticələrini qlobal iş dünyası ilə bölüşür. Təşkilatın dünya üzrə 28 yerli və regional şöbəsi var və Türkiyə Avropada Assosiasiyanınsektoral motivasiya gücü haqqında məlumatlılığı genişləndirənregionlar sırasındadır.

SITE öz seqmentinin ən yaxşı həllərini və qlobal əlaqələri üzvlərvə peşəkarlarla bir araya gətirərək inkişaf etdirməkləhəvəsləndirici turizmin təsirini artırmaq və sektorun inkişafınatöhfə vermək məqsədi daşıyır. Təşkilat şəbəkələşmə səyləri, onlayn resurslar, təlim və sertifikatlaşdırma vasitəsilə beynəlxalqvə yerli filial səviyyələrində üzvlərinə dəyərlər qatır.