“Strateji müttəfiqliyin Türk modeli”backend

Azərbaycan Türkiyə Prezidentləri İlham Əliyevlə RəcəbTayyib Ərdoğanın 2021-ci il iyunun 15-də imzaladıqlarıŞuşa Bəyannaməsi”nin üç ili tamam olur. “ŞuşaBəyannaməsiiki ölkə arasında tarix boyu süzgəcdən sınaqdan keçmiş, ortaq strateji maraqlara malik hərbi-siyasi təhlükəsizlik müqaviləsidir. Beynəlxalq hüquqaistinad olunmuş tarixi müqavilə Qars müqaviləsi iləmüqayisə edilsə , burada üçüncü tərəfin iştiraketməməsi, qardaş ölkələrin bir-birinin ərazi bütövlüyü suverenliyinə, təhlükəsizliyinə təminat vermələribaxımından daha üst səviyyəli sənəd olaraq şərəftariximizə düşmüş oldu. “Şuşa Bəyannaməsi”ninimzalanmasından ratifikasiyasından sonra Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri mənəvi məsələdən hüquqimüstəviyə keçdi.

Dünyada baş verən proseslər sübuta yetirdi ki, stratejimünasibətlərin Azərbaycan-Türkiyə səviyyəsinəçatdırılması üçün ortaq dil, mədəniyyət tarix kimi amilləryetərli deyil. Belə məsələlərdə milli iradəni olduğu kimi, dəqiqliklə, həm tarixi prosesləri düzgün təhlil edərək, həm perspeltivləri doğru dəyərləndirərək ifadə etmək, qarşılıqlı etimadlı münasibətləri inkişaf etdirmək mühüməhəmiyyət kəsb edir.

Qardaş Tükiyənin Azərbaycana açıq birmənalı dəstəyi, ortaq hədəflərimizin birliyi, maraqlarımızın uzun bəlkə yüzillər davam edəcək bir zaman kəsiyi üçünuzlaşdırılması aspektindənŞuşa Bəyannaməsi”nin tayı-bərabəri yoxdur. Çünki bu sənəd əhatəli qarşılıqlımünasibətlərin bütün spektrini özündə əks etdirənsənədddir. Şuşa Bəyannaməsi”ndə beynəlxalq müstəvidəbirgə fəaliyyət əməkdaşlıq, siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar digər sahələrdə əlaqələrin inkişafı, xüsusilə hər iki ölkənin milli birgə təhlükəsizliyi ilə əlaqədarçox vacib məsələlər əks olunub. Ən əsası, bəyannaməmüstəqillik, suverenlik, ərazi bütövlüyü, beynəlxalqsəviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı, dövlətlərindaxili işlərinə qarışmamaq prinsiplərini rəhbər tutan, millimaraq mənafeləri müdafiə təmin etməyə yönəlmişmüstəqil xarici siyasət həyata keçirən hər iki ölkətərəfindən müttəfiqlik münasibətlərinin qurulmasının siyasi hüquqi mexanizmlərini müəyyənləşdirmək baxımındanmühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Şuşa Bəyannaməsi həm çoxşaxəli müttəfiqliyinrəmzidir. Bəyannamə sayəsində Türkiyə Azərbaycanmünasibətləri rəsmən müttəfiqlik zirvəsinə ucaldı. Ölkələrimiz arasındakı müttəfiqlik əlaqələri siyasət, beynəlxalq müstəvidə birgə əməkdaşlıq, iqtisadiyyat, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat, mədəniyyət, təhsil, orduquruculuğu digər strateji sahələri
əhatə edir. Bəyannamə bölgədə inteqrasiya proseslərini stimullaşdırır əhatəli sülhə yol açır.


Şuşa Bəyannaməsini strateji müttəfiqliyinTürk modeliadlandıraraq:“Bəyannamədə strateji əhəmiyyətli hərbiəməkdaşlığın ölkələr arasında müdafiə sahəsindəəməkdaşlıq qarşılıqlı hərbi yardım məsələlərinin əksolunması tarixi nailiyyətdir. Ölkələr bundan sonra da bir-birinin təhlükəsizliyini təmin edəcək. Müdafiə sənayesisahəsində əlaqələrin inkişafı ölkələrin hərbi qüdrətiniartıracaq.

Eltun Süleymanov,

Nəsimi RİHnin yanında İctimai Şuranın sədr müavini