Şuşa Bəyannaməsi Azərbaycan ilə Türkiyəninqardaşlığını bütün dünyaya bildirən bir mesajdırbackend

Türkiyə Azərbaycan dövlətlərinindostluq,qardaşlık münasibətləri dərin tarixi köklərəmalikdir. Sevidirici haldır ki, bu gün ölkələrimizarasında olan münasibətlər daha da inkişaf edərəkyeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. İki dövlətarasında mövcud olan bu mehribançılıq qarşılıqlıanlaşma təkcə Azərbaycan Türkiyənin deyil, ümumilikdə regionun gələcək taleyində müsbət təsiryaradır.2020 ci ildə baş vermiş Vətənmüharibəsindən Türkiye dövləti Azərbaycanın hərzaman yanında olmuşdur.Bu davranış, bütün dünyaya bir siqnal oldu ki, Azərbaycanın öz doğma torpaqlarını işğalçılardan təmizləmək üçün apardığı haqq mübarizəsinə kimsə müdaxilə etməsin. Noyabrayının 10-da imzalanmış Bəyanata əsasən Rusiya-Türkiyə Monitorinq Mərkəzinin yaradılmasıpostmüharibə dövründə Türkiyənin regiondatəhlükəsizliyin təminatçısı nəzarətçisi olacağından xəbər verir.Bu gün Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakıəlaqələr ən yüksək səviyyədədir. Elə sahə yoxdur ki, biz o sahədə əməkdaşlıq etməyək. İki qardaş ölkəkimi biz bütün sahələrdə qarşılıqlı hörmət qarşılıqlı maraqlar əsasında əməkdaşlıq edirik. Şuşabəyannaməsi isə müttəfiqliyimizin, qardaşlığımızınən yüksək səviyyədə olmasını təsdiqləməklə yanaşı, bütün türk dünyasına gözəl bir mesaj oldu.Hərbisahədə həmçinin birlikdə təlimlər keçirilir, ordu daha da inkişaf etdirilir.Azərbaycan ve Türkiyəqardaşlığın möhkəmləndirən müqavilələrdən biridəŞuşa bəyannaməsidir.Şuşa Bəyannaməsi — 2021-ci il iyunun 15-də Şuşa şəhərində Azərbaycan Türkiyəarasında müttəfiqlik münasibətləri haqqındaimzalanmış bəyannamədir.Bu bəyannamə bir neçəbəndən ibarətdir eyni zamanda bəyannamədətərəflərin öz milli maraq mənafelərini müdafiə təmin etməyə yönəlmiş müstəqil xarici siyasət həyatakeçirdikləri qeyd edilib. Tərəflər regional beynəlxalq miqyasda sabitlik rifah vasitəsilə sülh, dostluq mehriban qonşuluğa əsaslanan beynəlxalqmünasibətlərin inkişaf etdirilməsi, eləcə münaqişələrin regional qlobal təhlükəsizlik sabitlik məsələlərinin həlli istiqamətində birgə səylərgöstərir, aktual xarakter kəsb edən, qarşılıqlı maraqdoğuran beynəlxalq məsələlər üzrə həmrəylik qarşılıqlı dəstək nümayiş etdirərək yaxın ya üst-üstə düşən mövqedən çıxış etməklə ikitərəfliəməkdaşlığı dərinləşdirəcəklər Birləşmiş MillətlərTəşkilatı, ATƏT, Avropa Şurası, Türkdilli DövlətlərinƏməkdaşlıq Şurası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı daxilolmaqla beynəlxalq regional təşkilatlarçərçivəsində bir-birinə qarşılıqlı dəstəkgöstərəcəklər.Ve bununla bütün dünya ölkələrinəagah oldu ki Azərbaycan Türkiyə qardaşlığ hərzaman her yerde özünü göstərəcək.

Xəlilova Sərvinaz-Azərbaycan Dövlət PedeqojiUniversiteti