Sirli yazılarla örtülmüş 2000 illik tunc əl tapılıbbackend

Tədqiqatçılar İspaniyanın şimalında son dərəcə maraqlı kəşf ediblər. Dəmir dövründən təxminən 2000 il əvvələ aid dörd cərgə qəribə simvol həkk olunmuş tunc əl tapılıb.

Yeni bir araşdırma bu qədim yazının qədim paleohispan dilləri ilə əlaqəli olduğunu və müasir İspaniyada bask dilinə çevrilmiş dilin bir hissəsi ola biləcəyini göstərir.

Əl istehsalı zamanı bölgədə Vaskones adlı tayfanın yaşadığı məlumdur.

Bu tayfa nümunələr yazmaq yolunda çox az geridə qalmışdır. “Ətraflı linqvistik təhlil göstərir ki, yazı müasir bask dili ilə kökləri paylaşan və Vaskon epiqrafiyasının ilk nümunəsini təşkil edən Paleohispan qrafik alt sistemini təmsil edir” deyə tədqiqatçılar dərc olunmuş məqalələrində yazırlar.

Yazının istiqaməti, obyektdəki kiçik dəliyin yeri və aşkar edildiyi yer onun binanın girişində asılmış ola biləcəyini ehtimal edir.

Tədqiqatçıların fikrincə, əlin hansısa ritual və ya mədəni əhəmiyyətə malik olması mümkündür.

Vaskonik və İberiya bölgələrində açıq sağ əlin arxasını təsvir edən müxtəlif Dəmir dövrü artefaktları aşkar edilib və Yəməndə tapılan oxşar dövrə aid daha realist artefaktla maraqlı oxşarlıqlar var.

Mənbə: TrtHaber

Aynur Camal